Gmina Kamionka Wielka

Asset 16dojo

Szkoła Podstawowa w Jamnicy
Jamnica 128

Sempai Jarek Szarek
Wtorki i Czwartki 
16.30
 - grupa początkująca

Asset 16dojo

ZS Podstawowo - Gimnazjalnych Kamionka Wielka 154
( dawna SP nr 1)

Sensei Magdalena Popiół
Poniedziałki i Środy 
16.00
 - grupa początkująca

Asset 16dojo

Szkoła Podstawowa nr 2
Kamionka Wielka 162

Sempai Jarek Szarek
Poniedziałki i Środy 
15.00
 - grupa początkująca

Asset 16dojo

Szkoła Podstawowa w Mystkowie
Mystków 208

Sensei Magdalena Popiół
Wtorki i Piątki 
14.30
 - grupa początkująca