BADANIA LEKARSKIE – ZMIANY W PRZEPISACH!

Karate girl bounces and makes a kick

1 marca 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące badań lekarskich dla sportowców. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 27 lutego 2019 zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

(Dz.U 2019, poz. 396) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresy podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli jednak lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że zakres badań koniecznych do oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badani lekarskiego wyda skierowanie do właściwego lekarza sportowego w celu przeprowadzenia badań i wydania orzeczenia.
W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. (Dz.U. 209, poz.395).
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2019, poz. 397) zmianie ulega zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dotyczących dzieci
i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia w związku z orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu.
Na mocy tego rozporządzenia badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:
raz na rok:
pomiary antropometryczne
ogólne badanie lekarskie (w tym ocena stanu uzębienia, ostrości wzroku)
badanie ortopedyczne
badania laboratoryjne (ogólne badanie moczu, morfologia, oznaczenie stężenia glukozy)
badanie EKG (12-odprowadzeniowe z opisem)
raz na 2 lata
konsultację neurologiczną – w przypadku uprawiania sztuk walki
Dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku ogólnych badań lekarskich, ortopedycznych i pomiarów antropometrycznych u zawodników do ukończenia 16 roku życia jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą Państwo zwracać się do swoich lekarzy rodzinnych z prośbą w wydania orzeczenia dopuszczającego do uprawiania karate tradycyjnego. Taki dokument będzie ważny 12 miesięcy.
Mogą Państwo także informować lekarza o fakcie, że w przypadku dzieci do 12 roku życia, zarówno trening jak i zawody odbywają się w formach bezkontaktowych.
W razie potrzeby klub przygotuje wniosek do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o wydanie potrzebnego orzeczenie.

Dodaj komentarz